Повернутись на Головну


			

УГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Я, надаючи свої персональні дані, висловлюю згоду Адміністрації Лінгвістичної школи “I LoveEnglish” (далі - Власник) на збір, обробку та використання моїх персональних даних з метою надання мені або неповнолітній особі, зареєстрованій мною, інформаційно-консультаційних послуг, спрямованих на підвищення рівня володіння іноземною мовою.

З цією метою передаю Власнику таку інформацію:

- прізвище ім'я по батькові,

- логін у Skype,

- домашній або мобільний телефон,

- адреса електронної пошти.

Під обробкою персональних даних мається на увазі збирання, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, видалення, знищення персональних даних особи.

З метою оптимізації роботи сервісу та взаємодії з суб'єктом персональних даних Власник має право збирати зазначені в цьому розділі дані із соціальних мереж:

1. facebook.com
2. Інші системи розміщення персональних даних за наявності посилання.
Персональні дані також можуть бути використані Власником з метою та на умовах, визначених відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI.

Власник зобов'язується використовувати персональні дані справедливо та законно відповідно до законодавства про захист персональних даних. У разі зміни мети обробки персональних даних Власник повинен повідомити про це суб'єкта персональних даних та отримати згоду на обробку його даних відповідно до зміненої мети.
Ця угода на обробку персональних даних діє безстроково, але може бути відкликана суб'єктом персональних даних на підставі особистої заяви, надісланої електронною поштою Виконавцю. Власник має право вносити зміни до цієї Угоди. Під час внесення змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Угоди набирає чинності з її розміщення на сайті Власника.

Виконавець зобов'язується не передавати персональні дані третім особам та зберігати їх у таємниці.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI суб'єкт персональних даних має право:
1. Знати про місцезнаходження бази даних, що містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження її Власника або розпорядника;

2. Отримувати інформацію щодо умов надання доступу до персональних даних.

3. Доступ до своїх персональних даних, які містяться у відповідній базі персональних даних.
4. Отримувати не пізніше ніж за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, що зберігаються.

5. Пред'являти мотивовану вимогу із запереченням проти опрацювання своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні повноважень, передбачених законом.
6. Пред'являти мотивовану вимогу про зміну або знищення своїх персональних даних будь-яким Власником та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно або є недостовірними.

7. На захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, неподанням або несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, які є недостовірними або ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи .
8. Звертатися з питань захисту своїх прав персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних.

9. Застосовувати засоби правового захисту у разі порушення законодавства щодо захисту персональних даних.
Підтверджую, що із Угодою на обробку персональних даних Власника ознайомлено.

Дана користувальницька угода є публічною офертою (тобто пропозицією укласти угоду). Натискаючи клавіші які мають на увазі під собою відправку нам своїх контактних даних, ви вважаєтеся таким, що приєднався до нього.

 

Повернутись на Головну